Достъпност


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ


Тук, във Ford, ние разбираме значението на предоставянето на уебсайт, който е достъпен за всички. Ето защо извършихме редица оценки на достъпността на ford.co.uk в съответствие с насоките за достъпност на уеб съдържанието, определени от Консорциума на световната мрежа (W3C).

Ние се ангажираме с процес на непрекъснато подобряване и непрекъснато работим, за да гарантираме, че нашето съдържание е разработено съгласно приетите насоки и стандарти за достъпност и използваемост. Това включва:


Достъп до нашия уебсайт
Функциите на нашия сайт (включително Конфигуратор и цени, Търсене на сервиз и дилърство) са програмирани да предложат достъпност до всички функционалности независимо от използваното устройство. Можете да използвате пълната функционалност на страницата ни през смартфони, таблети и преносими или настолни компютри. 

Шрифтове и размер на текста

Където е възможно и подходящо, сме използвали

  • Стандартният sans-serif  шрифт на ford.bg е лесен за четене.
  • Жив текст вместо графики, за да увеличите контрола си и да намалите времето, необходимо за изтегляне на страници.

Промяна на настройките

Използвайки вашия уеб браузър, можете да промените размера на текста на уебсайта ни. Можете също да направите други полезни промени в браузъра си, както и в компютъра си.

Изображения и алтернативен текст

Когато е възможно и подходящо, изображенията имат алтернативен текстов атрибут за екранни четци. Това означава, че когато дадено изображение предава важна информация, съдържанието му се показва в алтернативен текст, който екранният четец може да използва.

Информация за връзка

Връзка към подробности за това как да се свържете с нас за допълнителна информация офлайн е предоставена в долния колонтитул на всяка уеб страница.

Тази декларация за достъпност е издадена през май 2017 г.